אודות הארגון

תקנון ארגון יוצאי מרכז אירופה

תקנון 'התאחדות עולי גרמניה' (שמו הראשון של 'ארגון יוצאי מרכז אירופה') נוסח לראשונה בתחילת דרכו כאשר ההתאחדות מנתה כ-250 חברים. עם התרחבות פעילותה של ההתאחדות והגידול הרב במספר חבריה בשנים 1934-1933 חויבו ראשיה להתאים את התקנון לנסיבות החדשות. קשה היה להפעיל ארגון המונה אלפי חברים, שלמרות ריקעם המשותף היו בעלי השקפות שונות ואינטרסים מנוגדים. בשנת 1935 נוצר משבר פנימי בארגון עקב ויכוח נוקב בין החברים בנושא מידת מעורבות ההתאחדות בפוליטיקה הארץ ישראלית. חילוקי הדעות הפנימיים הביאו לקביעת תקנון חדש שמטרתו הייתה למנוע נקיטת עמדה במאבקים הפוליטיים ביישוב מצד אחד ולשפר את פעילותה הסוציאלית של ההתאחדות מצד שני. הדרישה דאז לא לעסוק בפוליטיקה, בשאלות דת ולפעול עפ"י חוקי הארץ והרוח הציונית – מהווים את המוטו המלווה את ההתאחדות עד היום. התקנון של התאחדות הגדיר לראשונה את מושג החברות בהתאחדות, מעמדם ופעילותם של מוסדות הסניף,והמוסדות הארציים וקביעת סדרי בחירתם וסמכויותיהם.

במשך קרוב ל- 90 שנות פעילותו הענפה והמגוונת התקבלו מדי פעם שינויים בתקנון. האחרון שבהם התקבל ואושר בשנת 2019 על ידי רשם העמותות.

לצפייה בתקנון

Search
Generic filters
דילוג לתוכן