המילה/הביטוי: דליקטסן
תרגום מילולי: אוכל אנין טעם
המילה בלעז: DELICATESSEN
המשמעות: מעדנייה, מעדנים
המילה/הביטוי: דרהקופף
תרגום מילולי: סובב ראש
המילה בלעז: DREHKOPF
המשמעות: סכסכן, מבלבל את המוח
המילה/הביטוי: האלץ אונד ביין ברוך
תרגום מילולי: שבירת רגל וצוואר.
המילה בלעז: HALS- UND BEINBRUCH
המשמעות: משמש לברכת "בהצלחה".
המילה/הביטוי: האנד אונד פוס
תרגום מילולי: יד ורגל
המילה בלעז: HAND UND FUSS
המשמעות: יש לכך ביסוס
המילה/הביטוי: האנדורקר
תרגום מילולי: עובד יד
המילה בלעז: HANDWERKER
המשמעות: בעל מלאכה
המילה/הביטוי: הוזן טראגר
תרגום מילולי: נושאי מכנסיים
המילה בלעז: HOSENTRAEGER
המשמעות: שלייקס