ביום שני, כ״א בסיוון תשע״ו, 27 ליוני, 2016 במרכז ארץ ישראל יפה שד' רוקח 80, תל אביב

09:00-9:30 – התכנסות, רישום וכיבוד קל 09:30-10:15 –  בחירת יו"ר האסיפה

– הצגת הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2015 ואישורם
– מינוי רו"ח לעמותה
– הצגת מהלך הבחירות – עו"ד אופיר כץ
– בחירות למוסדות העמותה
– הודעה על תוצאות ההצבעה
 
המעוניינים בהסעה יפנו לסניפים
סניף ירושלים- יורם /עפרה – 02-6241198
סניף חיפה – רונית – 04-8257659