האסיפה הכללית הבוחרת של סניף תלאביב והמרכז של ארגון יוצאי מרכז אירופה תתקיים ביום שני, א' באייר תשע"ט, 6 במאי 2019, בשעה 16:30, באולם נופים, מוזיאון ארץ ישראל, ת"א.

באסיפה הכללית ייבחרו: חברי ועד סניף ת"א, חברי נשיאות וצירים לוועידת הארגון.

רשאי להציג מועמדותו לבחירה:

  • חבר הארגון לפחות שישה חודשים קודם להגשת המועמדות.
  • חבר ששילם, עד מועד הגשת מועמדותו, במלואם, את דמי החבר בגין השנה הקלנדרית הקודמת לשנה בה נערכות הבחירות וכן בגין השנה בה נערכות הבחירות.
  • אינו עובד בשכר בארגון או בעמותה אחות או בתאגיד או גוף הקשור לארגון או לעמותה אחות הנשלטים על ידו.

את המועמדות יש להגיש בטופס המצורף באמצעות דואר רשום או דואר אלקטרוני או בפקס, לוועדת הבחירות של הסניף, על פי המפורט :

דואר: ארגון יוצאי מרכז אירופה, רח' יגאל אלון 157, תל אביב 6744365.

דוא"ל : Tal@irgun-jeckes.org

פקס': 03-5164435

הערה: הגשת מועמדות בדואר אלקטרוני תתקבל רק לאחר קבלת אישור מהארגון בדוא"ל חוזר. הגשת מועמדות באמצעות דואר רשום או פקס תתקבל רק לאחר קבלת אישור מהארגון בפקס חוזר או באמצעות הודעה טלפונית.

המועד האחרון להגשת מועמדויות: יום ראשון,  31.03.2019, כ"ד אדר ב' תשע"ט.

בברכה,

ועדת הבחירות של סניף תל אביב והמרכז

*** ההודעה מיועדת לחברי/ות הארגוןהפניה בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד.