מועדון המרצה האורחת: הרצאתה של  מרים שמרת לקראת יום השואה הבינלאומי החל ב- 27 בינואר

יום הזיכרון הבינלאומי לשואה – מקורו בהחלטת הבונדסטאג הגרמני.

מרצה: מרים שמרת אשר שרתה 37 שנים בשירות החוץ של מדינת ישראל, מתוכן שלוש פעמים בגרמניה ובצמתים היסטוריים: 1965- כינון היחסים עם גרמניה  כחברה בצוות שהקים את השגרירות בבון; 1989 –  קריסת חומת ברלין שלושה שבועות לאחר שהחלה בתפקידה כצירה המדינית בבון; 1997 – ראש הקונסוליה הכללית בברלין המאוחדת, עד לסגירת הקונסוליה עם מעבר השגרירות לברלין מבון.

יום ראשון 24 בינואר  10:30-11:30, התחברות החל מהשעה 10:00.

להרשמה