"פייק היסטורי" אינו חידוש של המאה ה-21. לאורך ההיסטוריה נהגו עמים שונים בזמנים שונים לשכתב את ההיסטוריה לנוחיותם, או לרעת אויביהם, כאשר חלק מעיוותים אלו הפכו ברבות הימים ל"עובדות" היסטוריות של ממש ואחרי זה לאמת. ביום רביעי נארח ביקה TV את עו״ד רם גמליאל, מנהל אתר ״ארץ ישראל״ אשר אוסף מסמכים מקומיים אותנטיים ומעלה אותם לרשת כדי "להיאבק בפייק היסטורי".

"פייק היסטורי" נוצר באחד משני מקרים: מתוך מעשה מכוון ומודע או מתוך בורות כאשר במקום בו יש ואקום נגררים הסברים מומצאים שלימים הופכים להיות ה"עובדה". כיום מנהלת פולין מלחמת תרבות ליצירת "פייק היסטורי" על מנת "להכשיר" (או ליתר דיוק "להלבין") את עברה האנטישמי. בימים אלו מתנהלת תביעה פלילית כנגד 2 היסטוריונים שחקרו את האנטישמיות הפולנית בזמן השואה. אבל גם מדינת ישראל חוטאת במתן יד לתופעה זו, במובניה הרחבים והצרים ועל כך נרחיב בשידור.
מנחה: רפי ברבירו

השידור יועבר בעמוד ארגון יוצאי מרכז אירופה, בקבוצת הפייסבוק Hoppe Hoppe Reiter – צאצאי ייקים צעירים למען שימור מורשת הייקים