מהיכן הגיעו אלינו הג'ובניק והמורעל? למה הפז"ם דופק ומיהם הצהובים? יקה TV יארח ברביעי ב-10:30 את ד"ר רוביק רוזנטל, מחשובי הלשונאים בישראל, מחבר "מדברים צהלית", על נפלאות השפה הצבאית. חושבים שתוכלו לאתגר את המומחה בסלנג צהלי? מוזמנים להגיב לנו בפסקה עמוסת סלנג ואולי אחד מכם יעלה לשידור. עשרים שניות הייתם פה! משוחררים…

מנחה: רפי ברבירו

השידור יועבר במקביל בעמוד חיילים מצייצים, ארגון יוצאי מרכז אירופה ובקבוצת Hoppe Hoppe Reiter – צאצאי ייקים צעירים למען שימור מורשת הייקים.

 

כולם מדברים על שפת הצבא, אבל מהי בעצם? שפת הפקודות? הסלנג הצבאי? המילון הצבאי הגדול? ראשי תיבות? ומה מספרת לנו השפה הצבאית על צה"ל על כל שלוחותיו?

  • מדוע חשוב כל כך לשמור על דיסטנס, ובעיקר – לשבור אותו? 
  • איך זולגת השפה הצבאית מהצבא אל האזרחות?
  • למה אומרים בצהלית 'שלוש חודש' ו'הקורס קצינים'?
  • מדוע דווקא החיילים החדשים זוכים לעשרים שמות נרדפים?
  • מה הקטע עם ראשי התיבות הצבאיים ואיך אפשר לזכור אותם?
  • באיזה עוד צבא בעולם נותנים פקודה כמו "שלושים שניות הייתם כאן"?
  • מי אמר למי "אתם צהובים ואנחנו ערבים"?
  • מיהו ראש הממשלה האחראי על כך שהחייל הישראלי הוא 'מורעל'?

 

ד"ר רוביק רוזנטל, חבר ועדת המדיה של הארגון וחתן פרס סוקולוב, מחשובי הלשונאים בישראל, ידבר על ספרו "מדברים צהלית" שיצא השנה במוסד ביאליק. זהו המחקר הראשון שנעשה בישראל בנושא החשוב הזה, והוא נועד לכל מי שהצבא והשפה מעניינים אותו ומעוררים את סקרנותו.

 

מדברים צהלית 

הספר "מדברים צהלית" מציג לקורא הישראלי, לחוקרי הלשון והחברה ולמוסדות הצבא מחקר מקיף, ראשון בתחומו, של שפת הצבא הישראלית, הקרויה כאן "צהלית". בכך הוא ממלא חסר מתמשך במדף ספרי המחקר העוסקים בצבא ההגנה לישראל, המוסד המרכזי והמשפיע ביותר על החברה והתרבות בישראל. הספר נוגע בכל משלבי הצהלית, ובעיקר בשפת הדיבור של מפקדים וחיילים בחילות השדה. המחקר המוצג בו נסמך על כ-6,000 מבעים של חיילים ומפקדים, בייחוד מן העשורים האחרונים.

חלקו הראשון של הספר עוסק במאפיינים השונים של הצהלית. איך נכתב המילון הצבאי מאז הקמת צה"ל, מה מייחד את הצהלית במבנה המילים ובשימושיהן, איך מקבלים מילים וביטויים בשפה הכללית משמעות מיוחדת בשפת החיילים, מה מעמדם של הז'רגון המקצועי והסלנג הצבאי, איך נעשו ראשי התיבות הצבאיים לתת-שפה פורייה ועוד. החלק השני בוחן את הקשר בין הצהלית ובין המאפיין הסוציולוגי המובהק של הצבא – ההייררכייה, במסגרת מה שמכנה ארווינג גופמן "מוסדות טוטליים". איך נקבע מערך הדרגות הצבאי, על פי אילו כללים לשוניים ניתנת פקודה צבאית, מה אפשר ללמוד על טון הדיבור של מפקדים בצה"ל, מה מספרת השפה על מעמדם של יסודות מגדריים ואתניים בצבא ועוד. הצהלית, כך עולה מן המחקר, מציגה "הייררכייה מאותגרת", הייררכייה מוחלשת שבוחנת את גבולותיה. פרקים משלימים עוסקים בהשפעתה של הצהלית על השיח התקשורתי ועל השפה האזרחית.

ד"ר רוביק רוזנטל משלב זה עשרות שנים מחקר ועיון בכתיבה שנועדה להנגיש את תחום הלשון לקהל הישראלי בכלי התקשורת. על פעילותו זו זכה בפרס סוקולוב לשנת תשס"ד. מספריו: "חדוות הלשון", "מילון הסלנג המקיף", "מילון הצירופים", "מדברים בשפת התנ"ך", ובצידם ספרי תיעוד ומסה שעניינם במלחמה, בשכול ובגורל היהודי. עלילות ספרי הילדים של רוזנטל מתרחשות בעולמה הקסום של השפה העברית. עבודת הדוקטור של המחבר עוסקת בהשתקפות ההייררכייה הצבאית בשפת הצבא הישראלית.


רוביק רוזנטל