יום ראשון 14 בפברואר 11:30-10:30 מועדון המרצה האורחת עם דבורה הברפלד יו"ר נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה

"מהגרי העבודה ומבקשי מקלט בישראל – עובדות ומיתוסים" עם גב' דבורה הברפלד, יו"ר נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה. ההרצאה תסקור את הרקע ההיסטורי של התופעה, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט, בישראל ואת המדיניות הרשמית של המדינה וכן את העמדות של הציבור הישראלי כלפי התופעה. צילום: אלישע אבן טוב.
יום ראשון 14 בפברואר בין השעות 11:30-10:30, התחברות החל מהשעה 10:00.

להרשמה