עולם המשא ומתן מהווה מרכיב מאוד מרכזי בעבודה, בקריירה, בזוגיות, בכלכלה המשפחתית ובניהול מערכות יחסים. ניהול משא ומתן עשוי להיות מושפע מהמגדר. היכולת לזהות דפוסי משא ומתן גבריים ונשיים מעסיקה את עולם המחקר בתחום בעשר השנים האחרונות. על פערי המשא ומתן בין גברים לבין נשים ירצה בועז נחמד, יועץ ארגוני ומחבר הספר "מומחה משא ומתן". יום רביעי 20.01.2021
10:30-11:30 ביקה טי.וי.

מנחה: רפי ברבירו.

השידור יועבר בעמוד ארגון יוצאי מרכז אירופה, ובקבוצת הפייסבוק Hoppe Hoppe Reiter – צאצאי ייקים צעירים למען שימור מורשת הייקים.