סיור והרצאה בתערוכות "עדות מקומית" ו"נאום תשובה לרב חובלים איטלקי", יום שני, 23 בינואר 2017 בשעה 10:00-13:30, מוזיאון ארץ ישראל, חיים לבנון 2, רמת אביב, תל אביב 
 
נבקר בשתי תערוכות מדוברות במוזיאון ארץ ישראל, "עדות מקומית" ו"נאום תשובה לרב חובל איטלקי. נבחן את תפקודו של הצילום לא רק כמדיום המשקף מציאות, אלא גם כמי שנוטל חלק ביצירתה ובעיצובה, הן בזמן אמת והן כזיכרון. בתערוכה ההיסטורית "נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי", העוסקת במפעל ההעפלה באיטליה שלאחר מלחמת העולם השנייה, נעמוד על תפקידה של התקשורת המצולמת בהעלאת סוגיית העקורים היהודים לסדר היום הציבורי ובהפעלת לחץ על הממשל הבריטי. בתערוכה "עדות מקומית" נעמוד על תפקידו של צילום עיתונאי בימינו, על כוחו, כמו גם על מגבלותיו.