מן התקשורת

התפקיד שלנו הציונים הוא ליישב את הארץ, אך בו בעת גם
באחריותנו לראות שיש שם עם אחר, טען מרטין בובר,
שחתר לדו קיום על בסיס שיתוף פעולה כלכלי,
יצא בחריפות נגד הממסד ההלכתי והרבני עוד
לפני שעלה לארץ והזהיר מפני שירות אינטרסים של מעצמות

קרא עוד

עיתונות

האם אבי רעיון המדינה

הדו-לאומית צדק?