המילה/הביטוי: לומפנהנדלר
תרגום מילולי: סוחר סמרטוטים
המילה בלעז: LUMPENHÄNDLER
המשמעות: מוזנח
המילה/הביטוי: ...ליין
תרגום מילולי:
המילה בלעז: LEIN .......
המשמעות:
המילה/הביטוי: לנגזם, לנגזם אבר זישר
תרגום מילולי: לאט לאט אבל בביטחה.
המילה בלעז: LANGSAM LANGSAM ABER SICHER
המשמעות: לעשות משהו בשיקול דעת.
המילה/הביטוי: לֶקֶר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: LECKER
המשמעות: משהו מאד מאד טעים
המילה/הביטוי: מאן וירט זו אלט וי אייה קוא אונד לרנט ימר נוך דאצו
תרגום מילולי: נשים זקנים כמו פרה ובכ"ז ממשיכים ללמוד
המילה בלעז: AN WIRD SO ALT WIE EINE KUH UND LERNT IMMER NOCH DAZU
המשמעות: אין סוף ללימודים
המילה/הביטוי: מֶוגְלִיש
תרגום מילולי:
המילה בלעז: MOEGLICH
המשמעות: אפשרי