המילה/הביטוי: צייטגייסט
תרגום מילולי:
המילה בלעז: ZEITGEIST
המשמעות: רוח התקופה
המילה/הביטוי: צימר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: ZIMMER
המשמעות: חדר
המילה/הביטוי: קְבָטְש קבטש מיט זוֹסֶה
תרגום מילולי: שטויות עם רוטב
המילה בלעז: QUATSCH QUATSCH MIT SOSSE
המשמעות: שטויות שטויות במיץ עגבניות
המילה/הביטוי: קְבָטְשקופף
תרגום מילולי: ראש שטויות
המילה בלעז: QUATSCHKOPF
המשמעות: דברן קשקשן
המילה/הביטוי: קווקזילבר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: QUECKSILBER
המשמעות: כספית
המילה/הביטוי: קומט נישט אין פראגה
תרגום מילולי: זה לא בא בשאלה
המילה בלעז: KOMMT NICHT IN FRAGE
המשמעות: לא בא בחשבון