המילה/הביטוי: קרמשניט
תרגום מילולי:
המילה בלעז: CREMESCHNITTE
המשמעות: עוגת קרם
המילה/הביטוי: רוצנאזה
תרגום מילולי: זב אף
המילה בלעז: ROTZNASE
המשמעות: חצוף
המילה/הביטוי: רוקזאק
תרגום מילולי: שק על הגב
המילה בלעז: RUCKSACK
המשמעות: תרמיל גב
המילה/הביטוי: רחוב בן יהודה שטראסה
תרגום מילולי: רחוב בן יהודה רחוב
המילה בלעז: RECHOV- BEN- JEHUDA- STRASSE
המשמעות: רחוב בן יהודה
המילה/הביטוי: רישטיג
תרגום מילולי:  נכון
המילה בלעז: RICHTIG
המשמעות:
המילה/הביטוי: רנטגן
תרגום מילולי: צילום עם קרני רנטגן
המילה בלעז: RÖNTGEN
המשמעות: