המילה/הביטוי: שוואסטר
תרגום מילולי: אחות רחמניה
המילה בלעז: SCHWESTER
המשמעות: אחות
המילה/הביטוי:  שוונג
תרגום מילולי:
המילה בלעז: SCHWUNG
המשמעות: תאוצה, תנופה
המילה/הביטוי: שוורצוולדר טורטה
תרגום מילולי:
המילה בלעז: SCHWARZWAELDER TORTE
המשמעות: עוגת היער השחור
המילה/הביטוי: שטמטיש
תרגום מילולי: שולחן מקור
המילה בלעז: STAMMTISCH
המשמעות: השולחן הקבוע בבית הקפה
המילה/הביטוי: שְטְרוּבלפֶּטֶר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: STRUWELPETER
המשמעות: יהושע הפרוע
המילה/הביטוי:  שטימט
תרגום מילולי: אכן, נכון
המילה בלעז: STIMMT
המשמעות: