המילה/הביטוי: שיקסה
תרגום מילולי:
המילה בלעז: SCHICKSE
המשמעות: כינוי לא מחמיא לאישה לא יהודיה. כמו ביידיש
המילה/הביטוי: שלאגר
תרגום מילולי: להיט
המילה בלעז: SCHLAGER
המשמעות: להיט, בהשאלה: פופולארי.
המילה/הביטוי: שלפשטונדה
תרגום מילולי: שעת שינה
המילה בלעז: SCHLAFSTUNDE
המשמעות: שעת מנוחה
המילה/הביטוי: שמאלטץ
תרגום מילולי: שומן בשר עוף או אווז
המילה בלעז: SCHMALZ
המשמעות: בהשאלה: משהו מלא קיטש סנטימנטאליות מופרזת
המילה/הביטוי: שְמוּזֶן
תרגום מילולי:
המילה בלעז: SCHMUSEN
המשמעות: לפטפט, לקשקש
המילה/הביטוי: שמוטציג
תרגום מילולי: מלוכלך
המילה בלעז: SCHMUTZIG
המשמעות: מלוכלך בזוי