המילה/הביטוי: איזולירבאנד
תרגום מילולי: סרט בידוד
המילה בלעז: ISOLIERBAND
המשמעות: סרט בידוד
המילה/הביטוי: אַייזֶנְבֵּטוֹן
תרגום מילולי: ברזל מבוטן
המילה בלעז: EISENBETON
המשמעות: בחור כארז
המילה/הביטוי: איסו מיר וורשט
תרגום מילולי: זה לי נקניק
המילה בלעז: IST MIR WURSCHT
המשמעות: לא משנה לי
המילה/הביטוי: אַלְזוֹ
תרגום מילולי:
המילה בלעז: ALSO
המשמעות: ובכן...
המילה/הביטוי: אפְּפֶל שטרודל מיט שלאגזאנה
תרגום מילולי: עוגת תפוחים מגולגלת עם קצפת
המילה בלעז: APFELSTRUDEL MIT SCHLAGSAHNE
המשמעות: עוגת תפוחים עם קצפת
המילה/הביטוי: א.קא.גא.
תרגום מילולי: אלקטרוקארדיוגרם
המילה בלעז: E.K.G  Elektrokardiogramm
המשמעות: מכשיר למדידת המתח החשמלי של הלב