המילה/הביטוי: גזונדהייט
תרגום מילולי: בריאות
המילה בלעז: GESUNDTHEIT
המשמעות: אמרה למתעטש אסותא
המילה/הביטוי: גֶמוּטְלִיש
תרגום מילולי:
המילה בלעז: GEMUETLICH
המשמעות: נינוחות
המילה/הביטוי:  גנאו
תרגום מילולי: מדויי'ק
המילה בלעז: GENAU
המשמעות:
המילה/הביטוי: גרוסארטיג
תרגום מילולי: סגנון גדול
המילה בלעז: GROSSARTIG
המשמעות: עצום, כביר, נהדר
המילה/הביטוי: גרוסמאול
תרגום מילולי: לוע גדול
המילה בלעז: GROSSMAUL
המשמעות: שויצר
המילה/הביטוי: גשטאלט
תרגום מילולי: תבנית, דמות, צורה
המילה בלעז: GESTALT
המשמעות: להבין משהו (בעיקר מדובר בהתנהגות)על-ידי המכלול ולא על ידי מרכיבים בודדים.