מלגות וסיוע

מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ד

עדכון אחרון: 26/11/2023

שימו לב: הודעה חשובה לצאצאיי הייקים המגוייסים למילואים!

המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה מאפשר לכל המגוייסים למילאוים שלא הספיקו להגיש בקשה למלגת לימודים לשנת תשפ"ה, להגיש את הבקשה עד יום ה', 7/12/2023. איחולים לשובכם בשלום.

בכל שנה מעניק המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה מלגות לסטודנטים במסגרת פעילות הארגון לטיפוח דור ההמשך, וכחלק משימור הערכים של רכישת השכלה גבוהה, עידוד מצוינות, עזרה הדדית ונתינה לזולת. המלגות מחולקות לסטודנטים, צאצאי יוצאי מרכז אירופה מכל רחבי הארץ הלומדים מגוון תחומים. 

בתאריך ה- 3/9/2023 נפתחה האפשרות להגיש בקשה לקבלת מלגת לימודים לשנת תשפ"ד. תמשיכו לעקוב ואנחנו נפרסם את כל העדכונים גם באתר וברשתות החברתיות שלנו.

**רוצים לדעת מה עושים במהלך המלגה?? לחצו כאן!!

הגשת מועמדות לקבלת מלגת סיוע כלכלי ללימודים אקדמיים לשנה"ל תשפ"ד

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת המלגה (על מגישי המועמדות לעמוד בכל תנאי הסף):

 • צאצאי יוצאי גרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה, כמפורט בטופס הבקשה למלגה .
 • בוגרי שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו 24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא ( 24 חודשים).
 • תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה וכן תלמידים לתואר שני ושלישי.
 • לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • עד גיל 50.
 • ניתן להגיש באותה שנה בקשה אחת בלבד למלגת הצטיינות או מלגה כלכלית.
 • ניתן  לזכות במלגה אחת בלבד במהלך כל תואר בין אם במסלול מצטיינים ובין אם במסלול כלכלי.
  *בלימודי רפואה, ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).
 • במהלך לימודי תואר ראשון/שני/שלישי ניתן לזכות פעמיים בלבד במלגה כלכלית.

 

עדיפות תינתן:

 • לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה, אשר הם או משפחתם שילמו דמי חבר לארגון יוצאי מרכז אירופה במשך 3 השנים האחרונות טרם הגשת הבקשה למלגה.
 • לסטודנטים הלומדים או העוסקים במחקר בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.
 • סטודנטים המתנדבים בקהילה.
 • מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה, ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.

גובה המלגה הינה 7,500 ש"ח

לתשומת לב:

• ניתן להגיש את הבקשה למלגה מתאריך 03.09.2023-02.11.2023.                                                                             

המלגה תוענק תמורת מחויבות אישית בהיקף של 45 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה.                                                               קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס הענקת המלגות שיתקיים ביום ה' 14/03/2024.                                                     יש לצרף לבקשה חומר סרוק ברור לקריאה, בשלמותו ובצורה ישרה(לא הפוך או מוטה).                                                           וועדת המלגות תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה למלגה.

• למידע נוסף ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל למייל: melagot.irgun.jeckes@gmail.com

• לטופס בקשה למלגת לימודים לשנת תשפ"ד היכנסו לקישור – http://melagot.irgun-jeckes.org/

הגשת מועמדות לקבלת מלגת מצטיינים ללימודים אקדמיים לשנה"ל תשפ"ד

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת המלגה (על מגישי המועמדות לעמוד בכל תנאי הסף):

 • בעלי ממוצע ציונים 90 ומעלה בשנת לימודים קודמת.
 • תינתן עדיפות לבעלי הצטיינות יתרה.
 • צאצאי יוצאי גרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה, כמפורט בטופס הבקשה למלגה .
 • בוגרי שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו 24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא ( 24 חודשים).
 • סטודנטים לתואר שני ושלישי.
 • לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • עד גיל 45.
 • ניתן להגיש באותה שנה בקשה אחת בלבד למלגת הצטיינות או מלגה כלכלית.
 • ניתן  לזכות במלגה אחת בלבד במהלך כל תואר בין אם במסלול מצטיינים ובין אם במסלול כלכלי.
  *בלימודי רפואה, ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).
 • במהלך לימודי תואר שני/שלישי ניתן לזכות פעם אחת בלבד במלגת הצטיינות.

 

עדיפות תינתן:

 • לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה, אשר הם או משפחתם שילמו דמי חבר לארגון יוצאי מרכז אירופה במשך 3 שנים האחרונות טרם הגשת הבקשה למלגה.
 • לסטודנטים הלומדים או העוסקים במחקר בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.
 • סטודנטים המתנדבים בקהילה.

ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.

גובה המלגה הינה 10,000 ש"ח

לתשומת לב:

 ניתן להגיש את הבקשה למלגה מתאריך 03.09.2023-02.11.2023.      
• המלגה תוענק תמורת מחויבות אישית בהיקף של 45 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה.
• קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס הענקת המלגות שיתקיים ביום ה' 14/03/2024.
• יש לצרף לבקשה חומר סרוק ברור לקריאה, בשלמותו ובצורה ישרה(לא הפוך או מוטה).
• וועדת המלגות תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה למלגה.

• למידע נוסף ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל למייל: melagot.irgun.jeckes@gmail.com

• לטופס בקשה למלגת לימודים לשנת תשפ"ד היכנסו לקישור – http://melagot.irgun-jeckes.org/

Search
Generic filters
דילוג לתוכן