המילה/הביטוי: וונדרטופף
תרגום מילולי: סיר פלא
המילה בלעז: WUNDERTOPF
המשמעות: סיר פלא
המילה/הביטוי: וונדרקינד
תרגום מילולי: ילד פלא
המילה בלעז: WUNDERKIND
המשמעות: גאון של אמא"
המילה/הביטוי: וי באשטלט אונד נישט אבגאהולט
תרגום מילולי: כמו מוזמן שלא באו לקחתו
המילה בלעז: WIE BESTELLT UND NICHT ABGEHOLT
המשמעות: אכזה
המילה/הביטוי: וינקר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: WINKER
המשמעות: מהבהב
המילה/הביטוי: וינר שניצל
תרגום מילולי: שניצל וינאי
המילה בלעז: WIENERSCHNITZEL
המשמעות: שניצל
המילה/הביטוי: וישר
תרגום מילולי: מורח
המילה בלעז: WISCHER
המשמעות: מגב