המילה/הביטוי: סרוויס
תרגום מילולי:
המילה בלעז: SERVICE
המשמעות: מערכת כלי אוכל
המילה/הביטוי: פאולה פיש אונד קלופ דצו
תרגום מילולי: דגים רקובים ובנוסף מכה
המילה בלעז: FAULE FISCH UND KLOPP DAZU
המשמעות: מן הפח אל הפחת
המילה/הביטוי: פארוקט
תרגום מילולי:
המילה בלעז: VERRUECKT
המשמעות: משוגע
המילה/הביטוי: פוי טויפל
תרגום מילולי: פוי שטן
המילה בלעז: PFUII TEUFEL
המשמעות: גועל נפש
המילה/הביטוי: פונקליש
תרגום מילולי: דייקני
המילה בלעז: PUENKTLICH
המשמעות:
המילה/הביטוי: פיינשמקר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: FEINSCHMECKER
המשמעות: אנין טעם