המילה/הביטוי: שפאכטל
תרגום מילולי:
המילה בלעז: SPACHTEL
המשמעות: מרית
המילה/הביטוי: שפארקסה
תרגום מילולי: קופה לחיסכון
המילה בלעז: SPARKASSE
המשמעות: קופת חיסכון
המילה/הביטוי: שְרֶקְלִיש
תרגום מילולי:
המילה בלעז: SCHRECKLICH
המשמעות: איום ונורא
המילה/הביטוי: תהוָאגן
תרגום מילולי:
המילה בלעז: TEE-WAGEN
המשמעות: עגלת תה, רהיט