תגובת יו"ר ועדת המדיה מיכה לימור בעקבות התגובות שהגיע לפרסום גילוי הדעת של הארגון – לעצור את האלימות ואת הטרור היהודי

תגובת יו"ר ועדת המדיה מיכה לימור בעקבות התגובות שהגיע לפרסום גילוי הדעת של הארגון – לעצור את האלימות ואת הטרור היהודי

בעקבות פרסום קריאתו של הארגון לממשלת ישראל ולעומד בראשה לעצור את האלימות ואת הטירור היהודי

מאת מיכה לימור, יו"ר ועדת המדיה קריאתו של ארגון יוצאי/עולי מרכז-אירופה

לממשלת ישראל, לפעול בנחרצות ובתקיפות נגד הטרור היהודי כפי שבא לידי ביטוי בשריפת התינוק ואמו בכפר ערבי וברצח נערה יהודייה במצעד הגאווה בירושלים, עורר הדים רבים וגרר תגובות רבות מקרב חברי הארגון. באתר הארגון נרשמו כ-80 תגובות כתובות, רובן ככולן מצדדות בקריאה ומשבחות את הארגון על שנקט עמדה פומבית נגד מפעילי הטרור היהודי. שולחיהן של 5 תגובות מכלל התגובות ששוגרו, מתחו ביקורת על נקיטת העמדה הפומבית ו/או על תוכנה. לגבי עצם נקיטת העמדה כבר נאמר בעבר: מדיניותו של הארגון, כפי שנקבעה בהחלטת הנשיאות לפני כמה שנים היא, שהארגון ינקוט עמדה פומבית בנושאים חברתיים שעל סדר היום הציבורי (אך לא מפלגתיים) בהסתמך על ערכי הליבה שיצקו בני-דור המייסדים של הארגון. ניתן לבחון את ניסוחם של אותם ערכים באתר הארגון ובפרסומיו. בדעתי להתייחס כאן לתוכנה של ביקורת אחת: נשאלנו מדוע אין אנו נוקטים עמדה נחרצת ופומבית דומה, כלפי הטרור הערבי המופעל נגד יהודים. תשובתנו פשוטה: עניינינו, ערבותינו ההדדית ואחריותנו הן כלפי המצפון והמוסר שלנו, של החברה הישראלית. אורחות התנהגותם האלימה והשפלה של אויבינו איננה עניין לגינוי אלא למאבק נחוש כנגדם, מלחמה נמשכת שבה כולנו שותפים. אולם הערכים עליהם התחנכנו אינם מתירים להידום מול התנהגות שפלה ואלימה של בני החברה שלנו, החברה הישראלית, כלפי חפים מפשע, ערבים או יהודים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *