הני לואיזה רוטשילד 2017-1920 / יעל שריד

הני לואיזה רוטשילד 2017-1920 / יעל שריד

פורסם בתאריך: 20-08-2017

קורות חייה ותקציר הנימוקים כפי שהוגש על ידי עיריית תל אביב עבור הצגתה כמועמדת לפרס ישראל בתחום מפעל חיים, תשע"א

הגב' הני לואיזה רוטשילד נולדה במינכן, גרמניה, בשנת 1920, ובהיותה בת 17 עלתה עם הוריה לישראל לתל אביב. בגיל 20 החלה ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש סליגסברג בירושלים, ובהיותה בת 22 נישאה ליוסף רוטשילד והם הולידו בן ובת, יעל ודני. בתה הבכורה יעל, נולדה ב- 1944, בנה דני נולד בשנת 1946 עם פיגור שכלי.

 

באותן שנים המסגרות היחידות שהיו בארץ לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים היו פנימיות סגורות. בשנת 1951, כשמלאו לדני 5 שנים, ייסדה הגב' רוטשילד, ביחד עם הורים נוספים לילדים עם פיגור שכלי בתל אביב קבוצה שחיפשה מסגרות ראויות והולמות עבור ילדם. בד בבד החלו קשרים ראשונים עם הורים בעוד מקומות בארץ  ובשנת 1957 הם התאחדו ורשמו את "האגודה לקימום ילדים מפגרים" – כאגודת מתנדבים ארצית תחת השם אקי"ם. מטרת האגודה הייתה לפעול לשינוי מדיניות ביחס לילדים ובוגרים עם פיגור שכלי ולעגן בחקיקה את אחריות המדינה למתן שירותים הולמים עבורם.

 

בראשית הדרך התנהלה פעילות הקבוצה מתוך דירתם הקטנה של הני ויוסף רוטשילד ברחוב וייזל בתל אביב. ב-1959 הועברה הפעילות למשרד ברחוב ביאליק והוקם הסניף המקומי הראשון של אקים ישראל – סניף אקים תל אביב, ממנו הוא פועל עד היום.

 

בשנת 1959 הייתה הגב' רוטשילד מיוזמי רעיון התעסוקה של אנשים עם פיגור שכלי וממקימי בית המלאכה המוגן הראשון בתל אביב. הגב' רוטשילד עברה בין הבתים כדי לשכנע הורים להתגבר על החשש ולשלוח את ילדם לבית המלאכה, ובמקביל איתרה עסקים שיסכימו לספק תעסוקה לבית המלאכה. בתחילה פעל בית המלאכה מתוך דירת מגורים ברחוב לוינסקי בתל אביב וכשהתרחב העמידה עבורו העירייה בית מגורים ברחוב יסוד המעלה.

כאשר הועתק בית המלאכה לאזור התעשייה רמת החייל, המשיך המבנה ביסוד המעלה, לשמש בשעות הבוקר גן לילדים עם פיגור שכלי ובשעות אחר הצהרים כמועדון חברתי הראשון לבוגרים עם פיגור שכלי.

 

בשנת 1967 יזמה הגב' רוטשילד עם ועד עמותת אקים קייטנות בחודשי הקיץ בתנאי פנימייה לילדים ובוגרים עם פיגור שכלי, אשר סיפקו חוויות חדשות לקייטנים, וגם אפשרו למשפחות הפוגה מהטיפול היומיומי.

 

גב' רוטשילד היתה ממקדמי חוק הסעד (טיפול במפגרים) התשכ"ה – 1969 אשר ביסס את זכויות ילדים ובוגרים עם פיגור שכלי ומתן השירותים הנחוצים להם.

 

באותה תקופה ביססה אקים את מעמדה גם כארגון בינלאומי הדואג לזכויות ולרווחת אנשים עם פיגור שכלי. הפעילות הבינלאומית הגיעה לשיאה בשנת 1968 בקונגרס העולמי של אגודות למען אנשים עם פיגור שכלי שנערך בירושלים. קונגרס זה היה היחיד מסוגו שהתקיים בישראל עד כה, ובסיומו התקבלה ונחתמה ע"י כל הארגונים "ההכרזה לכל באי העולם בדבר הזכויות הכלליות המיוחדות של מפגרים בשכלם". בשנת 1971 אושרה ההכרזה בעצרת הכללית של האו"ם.

 

בשנות ה-70 הייתה הגב' רוטשילד מיוזמי ההקמה של ההוסטל הראשון לאנשים עם פיגור שכלי, בכוונה להקים מסגרת ביתית עם טיפול מקצועי. התוכנית להקים את ההוסטל בשכונת צהלה בתל אביב לוותה בהתנגדויות חריפות של שכנים. למרות זאת הוא קם, ובחלוף הזמן נרקמה גם עם המתנגדים מערכת יחסים ושכנות טובה שמתקיימת עד היום.

 

בשנת 1978 יזמה גב' רוטשילד את ההקמה של עמותת "אקים לאפוטרופסות", כפתרון לילדים עם פיגור שכלי שהוריהם אינם מסוגלים כבר לדאוג לצרכיהם.  גב' רוטשילד כהנה בהנהלת "אקים לאפוטרופסות" במשך 25 שנה עד לשנת 2000.

 

בשנת 2006 קיבלה הגב' רוטשילד את אות יקיר אקים מנשיא המדינה.

 

בשנותיה האחרונות התגוררה גב' רוטשילד בבית ההורים ע"ש פנחס רוזן ברמת חן. היא הלכה לעולמה, צלולה ומוקפת בני משפחה, בערב שבועות, בחודש מאי 2017.

 

בנה דני נפטר בשנת 2008 בתל אביב.

 

נימוקים לפרס

הגב' רוטשילד נמנית על קבוצת הורים לילדים עם פיגור אשר החליטו לפעול מול הממסד לשיפור איכות חייהם ושילובם בקהילה. בהיותה עובדת סוציאלית בהכשרתה ואם לילד עם פיגור שכלי הגב' רוטשילד שמה דגש על התא המשפחתי ועל פיתוח אמצעים להקל על שילובו של בן המשפחה עם הצרכים המיוחדים בתוך המשפחה ובתוך הקהילה.

 

מפעל החיים של הני רוטשילד ושל שותפיה לאותו גורל שזור שתי וערב בהקמת מדינת ישראל והפיכתה למדינת רווחה הדואגת לאנשים עם מוגבלויות בכלל ועם פיגור שכלי בפרט. חלומה של הגב' רוטשילד אותו גם יישמה הוא חזונה של אקים ישראל כיום:

 

"לעשות את החברה הישראלית מקום טוב יותר לאנשים עם פיגור שכלי ובני משפחותיהם; חברה מכבדת, חמה ומקבלת המאפשרת מימוש עצמי ,מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשוויון הזדמנויות".

 

הגב' רוטשילד שמה את האנשים עם הפיגור השכלי בקדמת הבמה אצל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל ודחפה את החקיקה אשר מעגנת את זכויותיהם. מייסדי אקים היו פורצי דרך וחלוצים ההולכים לפני המחנה הן במגורים של אנשים עם פיגור שכלי בקהילה הן בשילוב בתעסוקה ובפנאי והן בהכרה כי אנשים עם פיגור שכלי זכאים להשתתפות שיווניות בחברה.  

 

הגב' הני רוטשילד ראויה לקבל את פרס ישראל על  50 שנות עשייה נחושה מול רשויות מקומיות ומול משרדי הממשלה.

 

על ייסוד עמותת "אקים לאפוטרופסות" אשר הוקמה כדי לשמש כאב ואם לילדים ובוגרים עם פיגור שכלי אשר אין להם הורים ובני משפחה אשר יכולים לשמש להם כאפוטרופוסים. "אקים לאפוטרופסות" הלכה והתרחבה וכיום משמשת כאפוטרופוס על כ-1500 אנשים וילדים בכל הגילאים ובכל רחבי הארץ. תפקיד זה נטלה על עצמה בהתנדבות והייתה שותפה להחלטות הנוגעות לגורלם כהורה, פשוטו כמשמעו, של ילדים ובוגרים עם פיגור שכלי אשר העמותה שימשה להם כאפוטרופסית.

 

על היותה מורה דרך בתחום האדם עם הפיגור השכלי אשר הביאה מודלים חדשניים, פרצה תפיסות מיושנות, הטמיעה אותם והעבירה את הטיפול לרשויות משסברה כי הם מוכנים לכך. על פריצת הדרך בהבאת מודל ההוסטל כמגורים בקהילה שהיווה גורם מכונן להקמת הוסטלים  לאנשים עם פיגור שכלי בתוך הקהילה בכל רחבי הארץ, תוך התמודדות עם תופעת NIMBY – Not In My Back Yard  אשר למרבה הצער לא פסה מהעולם. פתיחת ההוסטלים ברחבי הארץ הביאה לשינוי המדיניות של משרד הסעד ולהוצאת אנשים ממוסדות ושילובם בקהילה.

 

בקורות חייה של הני רוטשילד שזורים יזמות, חדשנות, רעיונות ופעילות ממשית ליישומם בפועל והיא הקדישה במשך 50 שנה את ימיה, את חייה וחיי הקרובים אליה למען רווחתם של אנשים עם פיגור שכלי .

 

פועלה של הני רוטשילד הרים תרומה מכרעת לרווחתם אנשים עם פיגור שכלי ובני משפחותיהם, לשינוי תפיסת האדם עם המוגבלות בעיני אזרחי המדינה וליצירת קונצנזוס רחב סביב הצורך לשלבו בחברה הישראלית ועל כך אני מוצא אותה ראויה לפרס ישראל בתחום של מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשע"א.  

 

 

הני לואיזה רוטשילד 

הני לואיזה רוטשילד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *