רשימת מועמדים לבחירה לנשיאות הארגון ולהנהלת המפעל לעזרה הדדית

הוועידה הארצית ה- 47 של ארגון יוצאי מרכז אירופה
רשימת מועמדים לבחירה לנשיאות הארגון
בחירות 27 ביוני 2016
אלירן גילה
בועז דוד
בייט יורם
בלום עלי
ברג סלביה
דובניקוב מלכיתה
הופמן אברהם
וייסקופף חרמון גד
ורד רונית
כצנלסון מיכל
לבני יונתן
מרחב ראובן
קוויט טומס
רווה מרגנית
שלאין מרגלית
ועדת הביקורת של הארגון
אלחנן ורדי

* על פי החלטת נשיאות הארגון יומלץ בפני צירי הוועידה למנות "גוף מבקר" במקום ועדת ביקורת.  ** בכל מקרה לנוכח העובדה שאין 3 מועמדים לבחירה לוועדת הביקורת, כנדרש על פי תקנון הארגון, לא יהיה מניין חוקי לכינוסה.

בית דין כבוד
בך גבריאל
גביטש פטר מיכאל
רוטנברג צבי
ועדת הבחירות הארצית
הבהרה לגבי בחירת המועמדים לבית דין כבוד: מאחר ומספר החברים שהגישו מועמדות לבית דין כבוד ממלא את המכסה הנדרשת, אין מקום לקיים בחירות לבית דין כבוד. האסיפה הכללית תתבקש לאשר את החברים הרשומים מעלה שהגישו מועמדותם לתפקיד זה.
אסיפה כללית בוחרת של המפעל לעזרה הדדית
רשימת מועמדים לבחירה להנהלת המע"ה
בחירות 27 ביוני 2016
אלירן גילה
בלום עלי
בלסבלג מיכאל
ברג סלביה
בריל גבי
זיס מיכאל
כצנלסון מיכל
לביא אילה
מרחב נעמי
פורת יעל
קדר חנה
רווה מרגנית
רומן אילן
שטייניץ יובל
שפיר יהושע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.