המילה/הביטוי: אונברופן
תרגום מילולי: לא קראו לו
המילה בלעז: UNBERUFEN
המשמעות: הלוואי עלינו
המילה/הביטוי: אונגלאובליש
תרגום מילולי:
המילה בלעז: UNGLAUBLICH
המשמעות: לא יאומן כי יסופר
המילה/הביטוי: אוּנמגליש
תרגום מילולי:
המילה בלעז: UNMOEGLICH
המשמעות: בלתי אפשרי, לא יתכן, לא מקובל
המילה/הביטוי: אוֹסְט יוּדֶה
תרגום מילולי:
המילה בלעז: OST-JUDEN
המשמעות: יהודי ממזרח אירופה.
המילה/הביטוי: אורגרוסמוטר
תרגום מילולי: סבתא שעון סבתה קדומה
המילה בלעז: URGROSSMUTTER
המשמעות: סבתא רבא אם שלשה
המילה/הביטוי: אוֹרְדְנוּנְג מוּס זַיין
תרגום מילולי:
המילה בלעז: ORDNUNG MUSS SEIN
המשמעות: סדר חייב להיות