המילה/הביטוי: גֶשֶנְקְטִיש
תרגום מילולי: שולחן מתנות
המילה בלעז: GESCHENKTISCH
המשמעות: שולחן מתנות
המילה/הביטוי: דומה קו
תרגום מילולי: פרה מטומטמת
המילה בלעז: DUMME KUH
המשמעות: כינוי לגברת שאינה חכמה במיוחד
המילה/הביטוי: דוּמקוֹפְּף
תרגום מילולי: ראש טיפש
המילה בלעז: DUMMKOPF
המשמעות: טיפש, למך
המילה/הביטוי: דוֹנֶרוֶוטֶר
תרגום מילולי: מזג אוויר עם רעמים
המילה בלעז: DONNERWETTER
המשמעות: חזיז ורעם, לא יאמן
המילה/הביטוי: דוֹרְף-טְרוֹטְל
תרגום מילולי: שוטה הכפר
המילה בלעז: DORFTROTTEL
המשמעות: שוטה הכפר
המילה/הביטוי: דיקקופף
תרגום מילולי: ראש עבה
המילה בלעז: DICKKOPF
המשמעות: עקשן